GRAFIC ACTIVITATI PROIECT POCU 128164 - (luna 1 = iunie 2019)

GRAFIC ACTIVITATI PROIECT POCU 128164 - (luna 1 = iunie 2019)

Nr. Crt.Cod ActivitateDenumire Activitate
1SA1.1Managementul proiectului
2SA2.1Informarea publicului cu privire la proiect (activitati si beneficii)
3SA2.2Selectia grupului tinta
4SA2.3Derularea programelor de formare in economie sociala (antreprenor COR 112032 si manager IS COR 112036)
5SA2.4Alte activitati sprijin oferite in vederea dezvoltarii in domeniul antreprenoriatului social
6SA2.5Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri
7SA3.1Furnizarea de servicii de mentorat si consultanta ISurilor create
8SA3.2Infiintarea ISurilor si obtinerea atestatelor de IS
9SA3.3Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri ale ISurilor create
10SA3.4Monitorizarea ISurilor in etapa de sustenabilitate si sustinerea antreprenoriatului social (ghid dezvoltare economie sociala)
11SA4.1Activitati transversale de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului

Managementul proiectului este o activitate transversala, cu caracter general care se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului (L1-L36)

Informarea publicului cu privire la proiect (activitati si beneficii). Selectia grupului tinta. Derularea programelor de formare in economie sociala (antreprenor COR 112032 si manager IS COR 112036)….

Furnizarea de servicii de mentoratsi consultanta ISurilor create; 

A4 Activități transversale de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului

Perioada: iunie 2029 – mai 2020