Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

Managementul proiectului este o activitate transversala, cu caracter general care se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului (L1-L36) si va fi asigurata de Lider prin managerul de proiect, in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor si rezultatelor proiectului. Aceasta activitate va include toate activitatile de planificare, organizare, monitorizare, control si evaluare necesare realizarii obiectivelor in conditiile utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. Proiectul va fi implementat conform metodelor, tehnicilor si instrumentelor specifice Managementului Ciclului de Proiect. Metodologia de implementare a proiectului are in vedere actiuni de planificare, executie, monitorizare activitati, in baza graficului de implementare, buget, instrumente de monitorizare si control, inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfasurare a activitatilor, gestionare tehnico-financiara proiect (pe baza rapoartelor lunare de activitate ale expertilor),etc.