A2.1 Informarea publicului cu privire la proiect (activitati si beneficii). Informarea publicului cu privire la proiect in general, cu focus pe programele de formare antreprenoriala si manager de IS, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului se va asigura continuu in primele 4 luni de implementare ale proiectului. Toate materialele informative si toate mesajele difuzate vor avea ca subiect prezentarea conditiilor de acces in proiect, de inscriere in programul de formare antreprenoriala derulate in regiune in vederea recrutarii grupului tinta, precum si detalii despre organizarea apelurilor de selectie a planurilor de afaceri

Perioada: iunie 2019 – sept. 2019


A2.2 Selectia grupului tinta. Pe baza interesului manifestat de reprezentantii grupului tinta vis-a-vis de activitatile proiectului, asa cum vor fi ele promovate in urma SA2.1, acestia vor intra in procesul de evaluare si selectie al grupului tinta. Pe baza metodologiei de selectie participantii se vor inscrie la sediile/pe siteul proiectului pe un formular tipizat care va permite selectarea persoanelor eligibile conform conditiilor specifice din Ghidul Solicitantului (apartenenta la regiune, intentia initierii unei afaceri in mediul rural, ne-apartenenta NEETs, cod CAEN, etc). Ulterior eligibilitatii, se vor aplica interviuri si teste psihologice pentru evaluarea personalitatii si a aptitudinilor antreprenoriale ale candidatilor eligibili.

Perioada: iunie 2019 – octombrie 2019


A2.3 Derularea programelor de formare in economie sociala (antreprenor COR 112032 si manager IS COR 112036). Aceasta subactivitate vizeaza nevoile specifice a celor 110 persoane selectate, cu scopul formarii si dobandirii competentelor de economie sociala vizate (antreprenor social si manager IS).

Perioada: septembrie 2019 – februarie 2020


A2.4 Alte activitati sprijin oferite in vederea dezvoltarii in domeniul antreprenoriatului social. Beneficiarii GT vor beneficia de consultanta si asistenta din partea expertilor angrenati in echipa de proiect, prin desfasurarea altor sesiuni de formare/perfectionare in domenii precum lucrul in echipa, comunicare eficienta, CSR, manager de proiect, marketing, etc, care sa le permita grupului tinta sa-si maximizeze sansele de reusita in initiativele antreprenoriale.

Perioada: iulie 2019 – februarie 2020


A2.5 Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de Isuri. Aceasta activitate presupune desfasurarea concursului de planuri de afaceri (PA) ce vor fi selectate in vederea finantarii. Aceasta este inclusa in etapa I a proiectului, fiind previzionata a se derula pe parcursul perioadei L9-L12, perioada in care se vor definitiva planurile de afaceri si a formularelor utilizate, lansarea sesiunilor, desfasurarea procesului de evaluare si selectie si realizarea dosarelor ce contin documentele justificative privind finalizarea procesului de selectie al PA in vederea pregatirii pentru transmiterea lor la AM/OIPOCU.

Perioada: februarie 2020 – mai 2020