Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

A3.1 Furnizarea de servicii de mentoratsi consultanta ISurilor create

Perioada: luna iunie 2020 – luna mai 2022


A3.2 Infiintarea IS-urilor si obtinerea atestatelor de IS.

Perioada: iulie 2020 – decembrie 2020


A3.3 Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri ale ISurilor create

Perioada: iulie 2020 – noiembrie 2021


A3.4 Monitorizarea ISurilor in etapa de sustenabilitate si sustinerea antreprenoriatului social (ghid dezvoltare economie sociala).

Perioada: decembrie 2021 – mai 2022