Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

  • Organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)
  • Adresa – Municipiul Sebes, România, Str. ZORILOR, nr. 588 , judetul Alba, cod postal 510159, România
  • Tel: 0744601031
  • e-mail: adrian_marian_p@yahoo.com
  • Experienta in implementare proiecte cu finantare europeana, experienta in dezvoltarea structurilor de economie sociala, furnizor de formare profesionala, sprijin acordat persoanelor defavorizate