Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului – implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistenta si alte servicii suport pentru promovarea si dezvoltarea economiei sociale, cu scopul infiintarii a 21 noi intreprinderi sociale (ISuri) in mediul rural, contribuind astfel la dezvoltarea economiei sociale si crearea de noi locuri de munca in regiunea Centru.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Dezvoltarea competentelor in domeniul antreprenoriatului social pentru 110 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala in mediul rural. Analiza realizata de parteneri in faza de planificare a proiectului a subliniat ca una dintre cele mai importante nevoi in vederea dezvoltarii antreprenoriale este reprezentanta de participarea la un program de formare (88% dintre respondentii chestionarului considera necesar un astfel de program in mare si foarte mare masura). In consecinta, primul obiectiv specific al proiectului raspunde direct acestei nevoi. Obiectivul va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: – informarea publicului cu privire la programele de formare (manager social si antreprenoriat social) si alte beneficii ale proiectului; – selectarea a 110 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala care vor participa la cursuri; -derularea efectiva programelor de formare – 110 membri ai GT vor urma cursuri de antreprenor in economia sociala (cod COR 112032) si manager de intreprindere sociala (cod COR 112036), min 90% vor fi certificati ANC; – asistarea cu masuri complementare din sfera consilierii in afaceri si in cariera, care sa le ofere membrilor GT cat mai mari sanse de reusita in initiativele antreprenoriale pe care si le asuma prin proiect sau in afara acestuia; -selectarea celor mai bune 21 de planuri de afaceri de catre un juriu cu experienta, in vederea finantarii acestora in faza a 2a a proiectului.

OS2. Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii a 21 intreprinderi sociale in mediul rural al regiunii Centru Analiza realizata de parteneri in faza de planificare a proiectului a relevat ca principala bariera a antreprenoriatului rural o constituie accesul la finantare (indicata de 85% dintre respondenti). Al 2lea Obiectiv Specific raspunde direct nevoii de sprijin financiar, consiliere si mentorat in infiintarea si dezvoltarea de ISuri. Obiectivul va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: – furnizarea serviciilor personalizate de consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie al planurilor de afaceri pentru 21 antreprenori sociali in cadrul unor sesiuni individuale si de grup de mentorat si in cadrul unui eveniment de tip Scoala de Antreprenoriat (eveniment inovator, cu durata a 2 zile, in cadrul carora antreprenoriii vor obtine informatii de la lectori cu experienta, vor afla lectii invatate, vor face schimb de bune practici, vor participa la jocuri si simulari de business – creandu-se astfel un nucleu de sprijin pentru si intre toti participantii). – asigurarea infiintarii si demararii functionarii a 21 intreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri si semnarea a 21 contracte de subventie – monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii celor 21 afaceri si a infiintarii a min 72 de locuri de munca – decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

OS3. Monitorizarea dezvoltarii celor 21 de ISuri infiintate si sustinerea antreprenoriatului social (ghid dezvoltare economie sociala) Pornind de la date statistice precum ca peste 50% dintre initiativele nou infiintate in Romania nu supravietuiesc perioadei critice de 42 de luni (sursa Antreprenorii vorbesc: Barometrul antreprenoriatului romanesc 2017 realizat de reputata firma de consultanta financiara Ernst&Young), devine evidenta necesitatea unui astfel de obiectiv. Urmatoarelor actiuni vor fi implementate in cele 6 luni alocate acestui obiectiv: – monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 21 de ISuri si a locurilor de munca aferente. In cadrul acestei etape se vor monitoriza indicatorii de performanta asa cum ei sunt proiectati in planurile de afaceri ale fiecarui beneficiar (nr salariati, venituri si cheltuieli, perspective de dezvoltare, etc) – realizarea unui ghid privind infiintarea si functionarea ISurilor in spatiul rural cu lectiile invatate din prezentul proiect, ghidul adresandu-se in mod deosebit comunitatilor rurale interesate sa dezvolte structuri de economie sociala in perioada urmatoare; – organizarea a 3 mese rotunde ca actiuni de integrare a rezultatelor proiectului in politicile locale, regionale si sintetizare unui set de propuneri privind sprijinul IS-uri