Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

  • Microîntreprindere, societate cu raspundere limitata
  • Adresa – Municipiul Alba Iulia, România, Str. VLADEASA, 27 , judetul Alba, România
  • Tel: 0766986094
  • e-mail: cformarom@yahoo.ro
  • Experienta in implementare proiecte cu finantare europeana, furnizor de formare profesionala, mediere pe piata muncii, experienta in dezvoltare structuri de economie sociala