Număr contract: POCU/449/4/16/128164
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei.
Operaţiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila

  • Organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale
  • Adresa – Municipiul Alba Iulia, România, Str. AVRAM IANCU, nr. 7A , judetul Alba, cod postal 510085, România
  • Tel: 0258819799, 0258818390
  • e-mail: sraf_ab@yahoo.com, sraalba@yahoo.com
  • Experienta in implementare proiecte cu finantare europeana, experienta in formarea initiala la nivel mediu si universitar, furnizor de formare profesionala, consultanta in domeniul afacerilor si RU, elaborare si editare materiale didactice (cursuri, indrumare, teste evaluare, atlase, etc)